Gemeente

Zo pakken we het samen aan.

Grondeigenaar en de buurt
Tijdens de kennismaking met de particuliere grondeigenaar bespreken we de mogelijkheden. Participatie speelt hierbij een grote rol. Belangrijk te vermelden dat Microwoning.com elke stap zelf verzorgt, inclusief de financiering, om de gemeente zoveel mogelijk te ontzorgen.
Gesprek
We gaan in gesprek met ambtenaren, wethouder of raadsleden om te horen wat er momenteel in jullie gemeente speelt.
Principeverzoek
Een onafhankelijk adviesbureau stelt het principeverzoek op voor één of meerdere microwoningen. Hierbij is de sociale rol van de grondeigenaar, jullie woonbeleid en de actualiteit erg belangrijk. In principe zetten we in op een pilot en tijdelijke vergunning met afwijkend bestemmingsplan.
Controle
Een gerenommeerd advocatenkantoor controleert het stuk op juridische haalbaarheid. Hierna dienen we het verzoek officieel in.
Wat hebben jullie nodig?
Elke gemeente is anders. Een haalbaarheidsonderzoek, een persoonlijk gesprek, een wijziging in het principeverzoek of direct aan de slag: we horen het graag.
Go
Wanneer jullie besluiten een go te geven, maken we de grond bouwrijp en vragen we ondertussen de omgevingsvergunning aan.
Microwoning
De prefab woning wordt sleutelklaar geplaatsten en aangesloten op de nutsvoorzieningen. De woning blijft in ons eigendom. We horen graag bij welke doelgroep in jullie gemeente de woningnood het hoogst is.
Opening
De eerste woning in jullie gemeente wordt natuurlijk feestelijk geopend door de wethouder!
Evaluatie en vervolg
Na verloop van tijd is het goed om gezamenlijk te evalueren hoe de woningen bevallen. Participatie is hierbij een belangrijk gegeven. Hoe bevalt het?

Hoe denkt de overheid erover?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en provincie Zuid-Holland hebben beide een persoonlijke brief opgesteld waarin ze aangeven Microwoning.com te steunen.

Wat zijn microwoningen?

Er zijn twee typen microwoningen met elk een eigen maatschappelijke functie:
1. sociale huur, 22m², €750 p/m*, 154 punten
2. middenhuur, 30m², €900 p/m*, 160 punten

*Huurprijzen gebaseerd op tijdelijke vergunningen van 10 jaar.

Microwoning.com gelooft dat transparantie en eerlijkheid belangrijk is voor een goede samenwerking. Daarom zijn de bovengenoemde huurprijzen in het hele land gelijk.
Uiteraard voldoen de woningen aan de Huurprijscheck.

FAQ

Worden microwoningen zelfstandige woningen?

Vrijwel altijd worden de microwoningen aangevraagd als zelfstandige woningen, dus met een eigen adres en nutsvoorzieningen. Hierdoor kan huurtoeslag aangevraagd worden.

Gaan jullie ook in gesprek met provincie?

Jazeker. Wij doen er alles aan om de aanvraag in kwestie te realiseren.

Voor welke doelgroep is dit geschikt?

In overleg met de gemeente kunnen we specifieke doelgroepen voorkeur geven. Wij zien dat vooral mensen in de leeftijdsgroepen 20 - 30 en 50+ zich aanmelden voor onze microwoningen.

Heb je nog vragen?

Laat het weten.